Ilmoittautuminen syksyn 2023 vastuullisuus-
webinaareihin on nyt avattu.

Tervetuloa mukaan!

summer_truck

Katso vastuullisuuswebinaarien tallenteita

Vastuullisuuswebinaarimme käsittelevät moninaisia päivänpolttavia teemoja kestävyyden ympärillä. Edellisissä webinaareissamme olemme puhuneet muun muassa päästöraportoinnista, ilmastokriisin ja luontokadon vaikutuksista yrityksiin ja siitä, miksi jokaisen firman kannattaa panostaa sosiaaliseen vastuuseen. Alta löydät tallenteet tilaisuuksista.

Työkalut yritysten luontovaikutusten arviointiin

Mitä markkinoijan on tärkeää tietää vastuullisuusväittämien käytöstä?

Missä mennään viher- ja vastuullisuusväittämien regulaatiossa?

New international emission standard

Kuinka välttää viherpesua?

Mikä on
hiilikädenjälki?

Yhdenvertaisuus yrityksessä

Päästölaskennalla kohti nettonollaa

Yritykset luontokadon ratkaisijana

 *Postin tieteeseen pohjautuvat, SBTi:n validoimat ilmastotavoitteet: Vuoteen 2030 mennessä Posti vähentää kasvihuonekaasupäästöjään (scope 1, 2 & 3) 50 prosentilla vuoden 2020 tasosta. Posti aikoo päästä tavoitteeseen olemalla nollapäästöinen oman toiminnan (scope 1 & 2) osalta sekä saavuttamalla sataprosenttisesti fossiilivapaat tiekuljetukset myös kumppanien osalta vuoteen 2030 mennessä. Vuoteen 2040 mennessä Posti on kaiken toimintansa osalta (scope 1, 2 & 3) nettonollassa.