TYVI Pro-tjänsten upphör den 30.6.2024

Bästa kund,

användningen av TYVI Pro-tjänsten (www.tyvi.fi) i vår kundbas har minskat betydligt under de senaste fem åren. Under denna tid har flera myndigheter slutat stödja tjänsten eller utvecklat alternativa sätt att ta emot information, vilket har haft en betydande inverkan på efterfrågan.

På grund av detta har Posti Messaging beslutat att avsluta sin verksamhet som TYVI-tjänsteleverantör under sommaren 2024, och vi kommer att säga upp dina avtal relaterade till TYVI Pro-tjänsten den 30.6.2024. Efter detta kommer vi inte längre att tillhandahålla kommunikationsförmedling relaterad till tjänsten, och ingen ersättande tjänst är planerad.

TYVI-meddelanden i fortsättningen genom andra aktörer

Marknaden och mottagarna av anmälningar har färdiga lösningar. Vi har sammanställt en lista med exempel från nätet för att göra det lättare att välja en ny partner. Se alternativen här.

Checklista över åtgärder under ändringsskedet

  • Du kan fortsätta använda TYVI Pro-tjänsten som vanligt fram till den 30.6.2024.
  • 1–7.7.2024 kommer du fortfarande att kunna logga in, visa och spara avsända anmälningar, men det kommer inte längre att vara möjligt att avsända nya anmälningar eller korrigera anmälningar som redan har avsänts.
  • Spara viktiga anmälningar någon annanstans i god tid före webbplatsens slutliga stängning. Anmälningar kan inte återställas eller sparas efter att webbplatsen stängts.
  • Posti Messaging lagrar eller arkiverar inte uppgifter som sparats i TYVI Pro-tjänsten, utan uppgifterna som laddats upp av användare förstörs med hänsyn till informationssäkerhet i samband med nedtagningen.
  • Se även frågor och svar-sammanfattningen. 

 

Om du vill säga upp tjänsten själv innan den stängs eller behöver mer information, vänligen kontakta oss via kundserviceportalen på https://meseflow.service-now.com/sp eller via e-post på messaging.fi@posti.com.

Vi beklagar det eventuella besvär som orsakas av ändringen och tackar dig för att du använt tjänsten.


Med vänlig hälsning,
Posti Messaging Oy