Virtuell omsorg är en tjänst som produceras med hjälp av fjärråtkomst och utgör en del av hemvård, rehabilitering, hemsjukvård samt mentalvårds- och handikappservice.

Virtuell omsorg kompletterar hemvårdens besök och gör det möjligt att erbjuda kunden mångsidigare service än tidigare. Man kan kontrollera hur kunden mår flera gånger per dygn och när situationen det kräver är hjälpen även snabbt på plats.

HUR GENOMFÖRS VIRTUELL OMSORG?

Fjärranslutningen görs med hjälp av en surfplatta och via en säker tjänst. Vi leverera en surfplatta som är färdig att använda till kunden och vi berättar hur den används. De erfarna medarbetarna inom social- och hälsovårdsbranschen som ansvarar för vår Hemvårdscentral erbjuder även vid behov teknisk support. Olika typer av apparater för mätning på distans kan även anslutas till tjänsten.

5 MIN VIRTUELL OMSORG INNEHÅLLER TILL EXEMPEL:

  • Kontroll av hur kunden mår
  • Att påminna och säkerställa att kunden tar sina mediciner
  • Att säkerställa att kunder äter
  • Rehabiliterande verksamhet
  • Att stödja och följa upp psykiskt välbefinnande
  • Att säkerställa personlig hygien

15 MIN VIRTUELL OMSORG INNEHÅLLER DESSUTOM:

  • Rehabiliterande verksamhet, till exempel stolgymnastik
  • Socialt umgänge

Vill du ha en kalkyl över kostnadsbesparingar för din kommun?

Lämna dina kontaktuppgifter här.


Lämna dina kontaktuppgifter och du får mer information om våra tjänster.