Posti Hemtjänster, kommunens samarbetspartner

Inom hemtjänster är vi redan samarbetspartner med tiotals kommuner. Våra yrkeskunniga medarbetare sköter om hemvården och fungerar som personliga assistenter.

Medarbetare inom Posti som har utbildats inom hemtjänsten arbetar med assistentuppgifter. Vi utvecklar nya tjänster för att vi ska kunna minska belastningen på kommunerna då befolkningen blir äldre och servicebehovet ökar. Vårt mål är att förbättra kundens livskvalitet och möjliggöra en trygg och självständig vardag hemma.

VAD KAN VI ERBJUDA DIN KOMMUN?

  • Pålitlighet: En för kunderna bekant aktör och en trygg samarbetspartner för kommunsektorn.

  • Kostnadseffektivitet: Vi kan inkludera besöken i vårt servicenät, vilket effektiverar verksamheten och bland annat ger lägre resekostnader. Ett besök kan till exempel innefatta att dela ut måltider, sköta apoteksärenden och kontrollera hur kunden mår.

  • Riksomfattande: Vi finns nära finländska hem och dem som bor där – vi når ju dagligen 2,8 miljoner hushåll. Vi producerar mångsidiga och högklassiga tjänster, även i glesbygden.

  • Lokal verksamhet: Vi erbjuder lokala företag möjlighet till samarbete som ger beställaren en helhetsservice.

  • Sysselsättning: Vi sysselsätter lokala människor och ger din kommun skatteintäkter.

  • Snabbhet: Vi reagerar snabbt på ändrade förhållanden och vi kan vikariera kommunens personal, till exempel om en anställd insjuknar.

  • Genomskinlig rapportering: Vi registrera mobilt tidpunkten, innehållet för och längden på varje besök. Ni får rapporten i önskat format.

  • Digitala lösningar: Vi erbjuder kunderna högklassiga digitala och tekniska lösningar. Vi utvecklar omsorgstjänster på distans tillsammans med kommunerna så att de motsvarar kundernas och kommunernas olika behov.

  • Personal vid brist på resurser:

Tillsammans löser vi det ökade servicebehovet!