Hemvården erbjuder stöd för att kunna bo hemma, självständighet och trygghet när de egna resurserna har försvagats och man behöver hjälp.

Vi upprättar en personlig vård- och serviceplan för varje kund, som vid behov även inkluderar en rehabiliteringsplan. Planen justeras när kundens funktionsförmåga och vårdbehov ändras, dock minst en gång om året. Som assistenter fungerar yrkeskunnig och bekant personal inom hemvården

HEMVÅRDEN KAN INNEHÅLLA BLAND ANNAT:

 • Hjälp med att klä på sig, toalettbestyr och personlig hygien.
 • Hudvård, att klippa naglarna, kamma håret till en frisyr, rakning.
 • Städning, matlagning och butiksbesök.
 • Trygghetstelefon och trygghetsarmband, dörr-, spis- och fallarm, samt regelbunden kontroll av brandvarnare.
 • Kartläggning av behovet av hjälpredskap.
 • Att lyssna och samtala, att stötta och uppmuntra med ett rehabiliterande arbetsgrepp.
 • Distansvård per telefon eller via videoförbindelse.
 • Samarbete med andra som vårdar kunden samt hans/hennes anhöriga.
Hemsjukvård:
 • Medicinering
 • Provtagning, som mätning av blodtryck och mätning av INR-värde.
 • Kateterisering samt sårvård och borttagning av stygn.

BESTÄLL TJÄNSTEN!

Ring på 0100 5900* eller kontakta oss via e-post kotipalvelut@posti.com.

 

*Samtalets pris lna/msa.


Lämna dina kontaktuppgifter och du får mer information om våra tjänster.