Våra tjänster sköts av yrkeskunniga inom vårdbranschen och av personliga assistenter.

Medarbetare inom Posti som har utbildats inom hemtjänsten arbetar med assistentuppgifte.

Behöver du hjälp hemma?

Du kan köpa våra tjänster

  • med servicesedlar som kommunen har beviljat
  • utan mervärdesskatt, om din funktionsförmåga är nedsatt på grund av ålder eller sjukdom
Läs mer om tjänsterna >

 

Posti Hemtjänster,
kommunens samarbetspartner

Inom hemtjänster är vi redan samarbetspartner med tiotals kommuner.
Läs om vad vi kan erbjuda din kommun >

Vill du ha en kalkyl över kostnadsbesparingar för din kommun?

 Kontakta oss >