Vi kör pålitligt hem dina vardagsinköp till dig.

Vi sköter om hela serviceprocessen från mottagande av beställning till leverans av inköp. Yrkeskunniga medarbetare i vårt Hemtjänstcenter tar emot beställningarna och ger råd angående tjänsten. Våra chaufförer är utbildade i att bemöta äldre personer och de kan hjälpa kunden med beställningar och andra stödtjänster inom hemvården i samband med leveransen av inköp. Om kunden så önskar ställer vi inköpen direkt i skåpen. Vi kan skräddarsy tjänsten så att den motsvarar behoven i din kommun. Man kan till exempel ansluta utbudet i olika butiker till tjänsten.

MODERN BESTÄLLNINGSKANAL FÖR BUTIKSVAROR WWW.POSTI.FI/RUOKAHETKI

  • Enkel och tydlig
  • Samlar information om kundens näring
  • Ger värdefull information om kundens matvanor åt till exempel anhöriga eller vårdpersonalen
  • Möjlighet att bygga upp temabaserade innehåll, till exempel omkring ett recept
  • Tar hänsyn till personliga begränsningar, allergier och preferenser
  • Hemvården kan enkelt hantera kundernas beställningar, det är till exempel enkelt att kopiera en gammal varukorg när man gör en ny beställning

Vill du ha en kalkyl över kostnadsbesparingar för din kommun?

Lämna dina kontaktuppgifter här.


Lämna dina kontaktuppgifter och du får mer information om våra tjänster.