SERVICESEDLAR

Om du har beviljats en servicesedel kan du själv välja din serviceproducent bland dem som din kommun har godkänt. Där hittar du också oss.

Om du inte ännu har en servicesedel, fråga en socialarbetare i din kommun om möjligheten att beviljas en sådan eller ring oss, så tar vi reda på saken tillsammans.

MERVÄRDESSKATTEFRI

Du kan köpa våra tjänster som mervärdesskattefria om din funktionsförmåga är nedsatt på grund av ålder eller sjukdom.Dessutom förutsätts att:

  • En serviceplan och ett serviceavtal har upprättats för kunden skriftligt, inklusive en bedömning av servicebehovet och en beskrivning av hur tjänsten motsvarar behovet. Serviceplanen upprättas vid det första besöket.

  • Posti Hemtjänster finns registrerat i kommunens register över privata serviceleverantörer.

  • Posti Hemtjänster har en plan för egenkontroll.

HUSHÅLLSAVDRAG

Även om en tjänst inom socialvården skulle vara mervärdesskattefri, kan du ändå även få hushållsavdrag, om förutsättningarna för hushållsavdrag uppfylls.

Läs mer om förutsättningarna för hushållsavdrag på skatteförvaltningens sidor www.vero.fi.