Not rendering correctly? View this email as a web page here.

Kundmeddelande

Bästa kund,

Den områdesfördelning som utgör grunden för prissättningen av tjänsten Economy-standardbrev Pro förändras. I tätbebyggda stadsområden är utdelningskostnaderna märkbart lägre än i glesbygdsområden.

Listpriserna för urbana A- och B-områden sänks, medan C-områdenas priser förblir oförändrade

Förändringar i områdesfördelningen ger möjlighet till sänkta listpriser. Adressaternas postnummerfördelning påverkar direkt portopriset för ditt företag. För en del av våra kunder sjunker priset för ett leveransparti, och för en del kan det stiga. 

  • A-områdets styckepris -2 %
  • B-områdets styckepris -1 %
  • C-områdets styckepris förblir oförändrat

Förändringar i områdena

Vi har sett över postnummerområdesfördelningen för adresserade försändelser med tanke på kostnaderna i samband med ruttplanerings- och optimeringsarbetet. I A- och B-områdena ligger utdelningsställena tätare, och enhetskostnaderna är lägre. I C-områdena ligger utdelningsställena glest och utdelningskostnaderna är därför högre.

Priser 1.8.2020

  • Område A: 0,3690 €/st. (fram till 31.7: 0,3765 €/st.)
  • Område B: 0,4095 €/st. (fram till 31.7: 0,4136 €/st.)
  • Område C: 0,8650 €/st

Med prisräknaren för Economy-standardbrev Pro kan du få en uppskattning av områdesfördelningen och priset för dina försändelser.

Din kontaktperson vid Posti eller vår företagskundtjänst kan ge mer information.

Postbranschen förändras i allt snabbare takt och Posti påverkas av digitaliseringen av kommunikationen. Vi strävar efter att trots dessa förändringar hålla vår servicenivå konkurrenskraftig och effekterna på priserna måttliga. 

Med vänlig hälsning

Tero Rantaniitty
Posttjänster, försäljningsdirektör

Genom ruttplanering och optimeringsarbete minskar vi antalet kilometer inom utdelningen och förnyar våra rutter för att ge våra kunder klimatvänligare koldioxidneutrala Posti Green-tjänster. Vi strävar efter nollutsläpp senast 2030. 

Operations_3