Posti-Kotipalvelut-etahoiva-1700px

Etähoiva tuo turvaa arkeen ja tehoa kotihoitoon

Tuotamme etäpalveluilla kotihoitoa sekä yksilö- ja ryhmäkuntoutusta. Videoyhteydellä tuotettava etäpalvelu täydentää kotihoidon toimintaa ja mahdollistaa asiakkaan palvelemisen entistä monipuolisemmin.

Palveluistamme vastaa moniammatillinen etäpalvelutiimi, jossa työskentelevät koulutetut ja ammattitaitoiset sairaanhoitajat, fysioterapeutit sekä toimintaterapeutit. Henkilöstö on erikoistunut etäyhteyksin avulla
tuotettavaan hoito- ja kuntoutussisältöön.

Etäpalvelumme on kokonaisratkaisu, johon sisältyvät käyttöopastus, toimivat laitteet, yhdessä sovitut käyntisisällöt sekä tekninen neuvonta. Palveluun voidaan liittää myös etämittauslaitteita.

ETÄHOIVAPALVELUMME ON VALMIS
PALVELUKOKONAISUUS

Etähoiva täydentää kotihoidon käyntejä ja helpottaa asiakaskäyntien ruuhkahuippuja. Asiakkaan vointi voidaan tarkistaa vuorokauden aikana useastikin ja tilanteen niin vaatiessa apua saadaan myös paikan päälle nopeasti.

 • Käyttövalmis tabletti ja toimiva verkkoyhteys
 • Etähoivakäynnit tekee Posti Kotipalvelujen koulutetut hoitajat
 • Tabletin käyttö ja etäpalvelun sisältö opastetaan asiakkaalle huolella
 • Asiakasta neuvotaan ja tuetaan myös esimerkiksi erilaisten mittaustoimien suorittamisessa

KUINKA ETÄHOIVA TOTEUTETAAN?

Etäyhteys muodostetaan tietoturvallisesti tabletilla.
Toimitamme asiakkaalle käyttövalmiin tabletin ja opastamme sen käytössä. Videoyhteys on toimintavarma ja Kotipalvelun ammattilaiset neuvovat myös etämittauslaitteiden käytössä.

Tabletin käyttö on helppoa ja etäpalvelun sisältö selkeää.
Tablettiin asennettu käyttöliittymä on suunniteltu erityisesti vanhusväestön tarpeita huomioon ottaen. Sovelluksen suuret painikkeet sekä selkeä ääni- ja kuvayhteys tekevät kokemuksesta mieluisan ja helpon oppia.
Hoitajan soittoon on aina mukava vastata.

Käynnin kesto, sisältö ja tavoitteet määritetään yhdessä asiakkaan kanssa.
Etäkäynti on tyypillisesti kestoltaan 15-30 minuuttia. Käynti voi sisältää kuntouttavaa arjen toimintaa, ruokailussa ja lääkkeiden otossa muistuttamista, tai fyysisiä tai kognitiivisia harjoitteita.

Yhteydenotto

Kiinnostuitko? Suunnitellaan yhdessä teille sopiva etäpalvelukokonaisuus!

KÄYNTI VOI SISÄLTÄÄ ESIMERKIKSI:

 • Voinnin tarkastamisen
 • Lääkkeenoton muistuttamisen tai varmistamisen
 • Ruokailun varmistamisen
 • Kuntouttavaa toimintaa
 • Psyykkisen hyvinvoinnin tukemista ja seurantaa
 • Hygienia-asioiden varmistamista
 • Kuntouttavaa toimintaa, kuten tuolijumppaa
 • Sosiaalista kanssakäymistä

Yhteystiedot

Kiinnostuitko? Suunnitellaan yhdessä teille sopiva etäpalvelukokonaisuus!

Anu Punola, palvelujohtaja
Puhelin: 040 521 2856 
anu.punola@posti.com