All posts More about ecom services

2011 var Posti först i världen med att ha helt koldioxidneutrala posttransporter. Det ambitiösa miljöprogram som vi följde då har sedan dess utvecklats och förädlats till att bli en av huvudpunkterna på vår dagordning.

– Alla tjänster vi erbjuder i Finland – allt från paketleveranser till lagerlösningar – är fullt klimatkompenserade, men vi är inte nöjda med det. Istället investerar vi kraftigt i att till 2030 reducera våra egna utsläpp till noll, berättar Noomi Jägerhorn, Head of Sustainability.

Redan idag är hela vår verksamhet 100 procent koldioxidneutral, men vi ser att det finns mycket kvar som kan göras. Förutom att inkorporera förnybara bränslen och nya fordon satsar vi på att även bistå kunderna med att nå sina utsläppsmål. Noomi berättar att det både är ett sätt att minimera det egna klimatavtrycket samtidigt som Postis samlade expertis kan bidra till ökad hållbarhet också i andra branscher.

– I första hand strävar vi efter att leva som vi lär. Att vi därutöver har möjlighet att erbjuda kunskap och att stötta kunder och partners i arbetet mot deras mål är fantastiskt roligt och uppmuntrar oss till att jobba ännu hårdare.

 

Topp 1 % enligt EcoVadis

Under det senaste decenniet har vi deltagit i en mängd olika globala CSR-projekt och det var inte länge sedan som de tydliga hållbarhetssatsningarna resulterade i en toppranking från globala hållbarhetsutvärderaren EcoVadis.

– EcoVadis granskar allt från miljöarbete och arbetsvillkor till personalfrågor och social hållbarhet. Vi hamnade bland de bästa 1 procenten globalt i alla industrier. Det är tuffa kriterier, så vi är oerhört glada och stolta över den här bedömningen. Detta har vi byggt vidare på genom att skicka in ett så kallat ”commitment letter” till Science Based Targets initiative, där vi förbinder oss att på två år uppfylla specifika utsatta klimatmål.

 

Tankesättet behöver förändras

Den viktigaste förändringen för att visa framfötterna i klimatfrågorna är alltså att våga förändra sin affärsmodell snarare än att enbart fokusera på inköp av nya fordon eller annat bränsle. Noomi konstaterar att det istället handlar om att se arbetet från flera olika perspektiv, vilket även inkluderar exempelvis hur produkter produceras, hur arbetet planeras och vilka tjänster man erbjuder.

– Marknaden har haft miljön i bakgrunden under många år, men nu måste vi förändra hela vårt tankesätt. Det gäller i förlängningen inte bara bränsleutsläpp utan faktorer som elanvändning, energiproduktion, uppvärmning ruttoptimisering och mycket annat. Här spelar digitaliseringen en oerhört viktig roll för att skapa bästa möjliga förutsättningar. Ett exempel är det sim-kort som finns i alla våra bilar, vilka ger chaufförerna ett personligt körindex som visar hur ekonomiskt och miljövänligt de kör. De som kör tryggast ur både miljö- och säkerhetsaspekt varje år bjuds senast in till en heldag med tävlingar och stor fest.

 

Alla kan bidra med något

Vår intensiva arbete till trots är det viktigt att komma ihåg att detta är ett arbete som ingen kan göra ensam. Förändring behöver drivas av alla parter och därför lägger vi mer och mer fokus på vår värdekedja, inklusive partners, kunder och leverantörer.

– Bland annat har vi tittat på e-handelns övergripande miljöpåverkan. Tittar man på livscykeln för ett klädesplagg utgör logistiken bara omkring 20 procent av alla utsläpp, medan produktionen av råmaterialet och tillverkningen av plagget står för omkring 80 procent. Därför är det centralt att välja produkter med så lång livslängd som möjligt och att försöka återanvända och återvinna snarare än slänga. Vi brukar säga att ”Good isn’t good enough” – alla kan bidra med något för att vi tillsammans ska skapa en hållbarare värld.

 

Topics: E-commerce

Subscribe to News via Email