Eikö viesti näy oikein? Klikkaa tästä.
Posti

 

Beställningen av värdeförsändelser och Postförskottsbrev förnyas – adresskorten
i flera delar tas ur bruk 1.1.2019 

Kirjelähetysten poistuvat osoitekortit

Bästa kund

Från och med början av 2019 kan inrikes och utrikes brev med adresskort beställas via den enkla och mångsidiga beställningskanalen Posti SmartShip eller genom ett annat EDI-gränssnitt. Övriga beställnings- och betalningssätt tas ur bruk.

Du kan beställa brev och paket samt skriva ut adresskort på ett och samma ställe.
Inga fler handskrivna adresskort och ingen elektronisk försändelseförteckning att fylla i.

Hantering och betalning av försändelser i förändringsskedet

I januari kommer värdeförsändelser och Postförskottsbrev som beställts med andra betalningssätt och/eller är försedda med flerdelade, självkopierande adresskort att hanteras separat och postas till adressaten.

Försändelserna prissätts enligt Avtalsprislistan 1.1.2019 och en serviceavgift tas ut för hanteringen (Prislistan för övriga tjänster och avgifter, avgifter för annat arbete)

  • 1–10 st. hanterade försändelser: debitering enligt 30 minuter dvs. 27,14 €
  • 11 hanterade försändelser eller fler: debitering enligt 1 timme dvs. 54,27 €

Från och med 1.2.2019 kommer värdeförsändelser och Postförskottsbrev som beställts med andra betalningssätt och/eller är försedda med flerdelade, självkopierande adresskort att returneras till avsändaren. Observera att vi inte returnerar eventuellt porto som redan betalats om försändelsen är stämplad med frankeringsmaskin.

Vad förändras 1.1.2019?

  • Användningen av adresskort i flera delar (självkopierande) upphör.
  • Rekommenderade brev, Brev med mottagningsbevis, Assurerade försändelser och Postförskottsbrev kan inte längre beställas via försändelseförteckningen (PP-betalning), skickas via prissättningstjänsten eller betalas med frankeringsmaskinen. 

Så här skickar du med Posti SmartShip

Du kan logga in i SmartShip med samma Posti-ärendekod som används exempelvis för den elektroniska försändelseförteckningen. För att använda tjänsten krävs även en logistikkod. Administratören på ditt företag kan hjälpa till med koderna. Om ditt företag ännu inte har en ärendekod kan du beställa en här.

Vår kundtjänst råder dig i användningen av tjänsterna. Kontakta oss via nätblankett eller telefon

Med vänlig hälsning

Posti Ab, Postal Services

www.posti.fi    posti.fi/smartship