Palaa: Posti.fi

Tutkimus: Yli 50 % suomalaisista ostaa kerran kuussa verkkokaupasta

19.2.2020

Yli puolet suomalaisista (57 %) osti vähintään kerran tai useammin kuussa verkkokaupoista viime vuonna. Suomalaisista 7 % ostaa keskimäärin kerran viikossa verkosta, kun vastaava luku kehittyneimmissä verkkokauppamaissa kuten esimerkiksi Saksassa on 15 % ja Iso-Britanniassa 23 %. Yhdysvalloissa kolmannes (33 %) ostaa verkosta viikoittain, Kiinassa jo lähes puolet (49 %). Tiedot selviävät..

Tärkeimmät havainnot rajat ylittävästä verkkokaupasta

15.3.2019

Posti julkaisi kansainvälisen postialan järjestö International Post Corporationin (IPC) Suomea koskevat tulokset vuosittaisesta verkkokauppatutkimuksestaan, jossa tarkastellaan rajat ylittävää verkkokauppaa kuluttajien näkökulmasta. Tässä tärkeimmät Suomea koskevat opit ja havainnot.

Tutkimus: Suoramainos jää mieleen

7.2.2019

Tutkimusten mukaan osoitteeton suoramainonta on kanava, jossa mainokset muistetaan spontaanisti kaikkein parhaiten. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Tutkimus: suoramarkkinoinnin kanavasuunnitelmat ja kuluttajien toiveet eivät kohtaa

24.9.2018

Postin ja IRO Researchin tutkimukset osoittavat, että markkinointipäättäjien ajatukset kohdennetun asiakkuusviestinnän tulevista kanavavalinnoista ovat kaukana kuluttajien toiveista. Ne ovat ristiriidassa myös markkinointipäättäjien omien kuluttajakokemusten kanssa.

Taloyhtiöiden asukkaat suosivat Smartpost-automaattia

28.8.2018

Käyttäjät suosittelevat automaattia tutuilleen. Asuin- ja toimistokiinteistöjen tiloihin asennettuja Smarpost-automaatteja löytyy nyt jo monelta paikkakunnalta. Jopa 65,9 % suosittelisi kiinteistössään olevaa automaattia tutuilleen. Muun muassa näin asukkaat kommentoivat palvelua kesällä tehdyssä kyselyssä:  "Aivan upea idea saada paketit omaan rappuun.” "Smartpost-automaatti on aivan loistava..

Tutkimus: Kotiin saatavien palvelujen verohelpotuksia ei tunneta

25.4.2017

Moni seniori hyötyisi palveluista, joilla voi täydentää muun muassa kunnallista kotihoitoa. Taloustutkimuksen huhtikuussa tekemän tutkimuksen mukaan yksityisiä palveluja ostetaan Suomessa varsin vähän kotiin. Vain 8 % 15−79-vuotiaista vastanneista oli tilannut yksityisiä palveluita kotiin vuoden aikana. Tutkimuksen mukaan 60 % suomalaisista ei tunne oikeutta kotipalveluiden verohelpotuksiin.

Neljä tehokkainta mediakanavaa - mitkä mainostajat jäävät kuluttajien mieleen?

2.1.2017

Taloustutkimuksen tekemässä Mainonnan Spontaani Muistaminen 2016 -tutkimuksessa selvitettiin, minkä yritysten mainontaa suomalaiset muistavat spontaanisti nähneensä/kuulleensa eri mainoskanavissa viikon aikana. Sama tutkimus on toteutettu myös vuosina 2010 ja 2008. Mainonnan spontaani muistaminen on yksi tapa mitata mainonnan tehokkuutta. Se kertoo mitkä ja missä mediakanavissa nähdyt mainostajat..

Paine nopeampiin kuljetuksiin kasvaa

8.12.2016

Nopeusvaatimukset ovat osa yritysten toiminnan muuttumista.   Yritysten välinen kaupankäynti nopeutuu entisestään ja sen seurauksena vaatimustaso kuljetuksista kasvaa.

Korteissa on tunnelmaa − tutkimus lähettämisen motiiveista

4.11.2016

Kortti ja kirje liitetään vahvasti positiivisiin, henkilökohtaisiin tunteisiin, selviää IROResearchin Postille toteuttamasta tutkimuksesta. Siinä missä sosiaalinen media on arkipäiväistynyt, on kortin ja kirjeen arvo yksilöllisyydessä ja henkilökohtaisuudessa.

Postin tuoma kirje ja mainosposti huomataan sähköistä viestiä paremmin

30.5.2016

Jokaisessa kodissa on hyvin todennäköisesti paikka, johon päivän posti laitetaan lähempää tutustumista varten. Fyysinen posti on näkyvillä pitkään, monesti useita päiviä. Postia käsitellään useita kertoja ja sitä siirretään huoneiden välillä. Postin kautta saadut laskut myös maksetaan yleisemmin eräpäivään mennessä kuin sähköpostitse vastaanotetut. Mitä mieluisammasta lähettäjästä on kyse, sitä..

Huomattu ja kustannustehokas monimediakampanja

14.4.2016

Postin ystävänpäiväkortin kampanjan tavoite toteutui hienosti. Suomalaiset lähettivät ystävänpäiväkortteja enemmän kuin edellisinä vuosina ja kampanja lisäsi entisestään kiinnostusta korttien lähettämiseen. Tämän lisäksi mainonnasta pidettiin ja se huomattiin. Kampanjan vahvana veturina toimi laajan kohderyhmän Postinen. Kampanjassa käytettiin laajasti eri medioita. Monikanavaisuus ja materiaalin..

Tilaa päivitykset sähköpostiisi!