Kaikki artikkelit Palaa: Posti.fi
19.10.2020

Head of Safety Marjo Rehn kertoo, kuinka saimme työtapaturmien määrän, vakavuuden ja tapaturmista johtuvien sairauspäivien määrän laskuun.

Postin Rahtipalveluissa työskentelee yli 1000 logistiikka-alan ammattilaista ja merkittävä joukko yhteistyökumppaneita. Toimitamme koko Suomen kattavassa verkossamme noin kolme miljoonaa rahtitoimitusta vuodessa. Asiakkaamme vaativat meiltä vastuullista toimintaa ja heitä kiinnostaa, miten hallitsemme turvallisuusriskejä työssämme ja miten varmistamme henkilöstön osaamisen sekä miten turvallisuutta johdetaan. Käytämme OHSAS 18001 -standardin mukaista sertifioitua turvallisuusjohtamisjärjestelmää, joka päivittyy pian ISO 45001 -standardin vaatimusten mukaiseksi.

Työturvallisuus on ollut osa rahtiliiketoiminnan päivittäisjohtamista jo vuosien ajan, mutta aina eivät asiat ole olleet yhtä hyvin. Kun aloitimme systemaattisen turvallisuustyön 2015, ensimmäiseksi mietimme, miten saamme turvallisuuden läpinäkyväksi. Toimimme valtakunnallisesti ympäri Suomea ja iso osa työstä tapahtuu pyörien päällä. Miten koko porukka saadaan tietoiseksi työturvallisuusasioista ja tavoitteista? Miten vaaratilanteet ja vahingot tuodaan esiin, jotta niistä voisi oppia? Miten onnistumme viestimään hajallaan olevalle tuhatpäiselle ihmisjoukolle?

Valitsimme työkalupakkiimme muutamia aktiviteetteja, jotka ovat edelleen ennakoivan työturvallisuustyömme perustekemistä. Esimiesten työkaluja ovat turvavartit henkilöstölle sekä turvallisuuskävelyiden tekeminen terminaalissa. Työntekijöiden työkaluja ovat puolestaan turvallisuushavaintojen tekeminen ja ajotapaindeksi.

Aluksi määrät olivat vaatimattomia ja varovaisia. Pikkuhiljaa tavoiteasetannan ja seurannan ansioista nämä toimet alkoivat vakiintua osaksi viikoittaista tekemistä. Lisäksi linjasimme, että kaikki tapaturmat tutkitaan ja vakavat tilanteet jaetaan kollegojen tietoisuuteen laatimalla niistä lyhyt selvityslomake. Ajotapaindeksiä seurataan ajotavanseurantalaitteen avulla. Sen merkitys tehostui merkittävästi, kun aloimme toimittaa kuljettajan oman ajoraportin hänelle itselleen sähköisesti.

Työsuojeluorganisaatio tukee linjajohtoa muun muassa laatimalla turvavarttimateriaaleja, viikkotilastoja ja osallistumalla tapaturmatutkintoihin sekä riskienarviointeihin. Lisäksi olemme panostaneet osaamisen kehittämiseen muun muassa ennakoivan ajon koulutuksilla ja työturvallisuuskorttikoulutuksilla. Koulutuksissa ovat myös kumppanimme mukana. Myös terminaalityön trukkiturvallisuus, yksikön kiinnittäminen laituriin ja kuormansidonta ovat asioita, joita koulutetaan edelleen jatkuvasti henkilöstölle. Arvoimme omaa suoritustamme säännöllisesti sisäisen auditoinnin avulla.

Mitä tällä kaikella työllä olemme sitten saaneet aikaiseksi? Tärkeimpänä on tietysti se, että työtapaturmien määrä, vakavuus ja tapaturmista johtuvien sairauspäivien määrä ovat kaikki laskeneet. Vielä 4 vuotta sitten 12 kuukauden rullaava tapaturmataajuus (poissaoloon johtavien työtapaturmien määrä miljoonaa työntuntia kohden) oli lähempänä 50, kun nyt olemme tasolla 34. Taajuuden laskun lisäksi tapaturmista johtuvien poissaolojen kesto työpäivissä mitattuna on puolittunut. Ja suunta on edelleen alaspäin. Vertailun helpottamiseksi kerrottakoon, että alan tapaturmataajuuden keskiarvo Suomessa on yli 40.

Vuoden 2020 alussa otimme käyttöömme uuden kännykässä toimivan raportointityökalun. Työntekijä voi itse omalla puhelimellaan ilmoittaa havaintoja puutteista ja saada palautetta tekemiinsä ilmoituksiin. Työkalu on lisännyt havaintojen raportoimista merkittävästi ja sehän tarkoittaa yhtä suurta määrää ennakoivia korjaavia toimenpiteitä. Tällä hetkellä havaintoja on tehty tämän vuoden aikana jo saman verran kuin viime vuonna yhteensä. Turvavartteja on kirjattu toista tuhatta. Olemme asettaneet määrälliset tavoitteet ennakoiville työturvallisuustoimenpiteille joka kuukaudelle ja esimerkiksi syyskuussa tavoite ylittyi reippaasti, ja oli 166 % asetetusta tavoitteesta. Käsittelemme turvallisuusasioita aktiivisesti viikoittain ja viestimme niistä henkilöstölle monien kanavien kautta.

Vahingoista oppimisen lisäksi on tärkeä kertoa myös onnistumisesta. Ja on meillä onnistumisista myös palkittukin. Asenteet ja suhtautuminen työturvallisuuteen on viime vuosien aikana muuttunut merkittävästi organisaatiossamme. Enää ei ajatella, että tekeville sattuu ja vahingot nyt vain kuuluvat tälle alalle, vaan olemme ymmärtäneet, että jokaisella on oikeus päästä töistä terveenä ja turvallisesti kotiin.

Yhteistyössä on voimaa turvallisuudenkin kehittämisessä. Kun koko yksikön väki alkaa huolehtia myös työkaverin ja yhteistyökumppanin tekemisestä sekä puuttumaan havaittuihin epäkohtiin, syntyy aito työturvallisuuskulttuuri.


Työtä voi tehdä turvallisesti, ja meillä sitä halutaan juuri niin tehdä.

 

Marjo-Rehn

Kirjoittaja Marjo Rehn työskentelee Postilla Head of Safety -tehtävässä.

 

Aiheet: Blogi, Logistiikka

Lisää aiheesta:

Tilaa päivitykset sähköpostiisi!