Kaikki artikkelit Palaa: Posti.fi
12.3.2018

Sähköistämme rahdin koko tilaus-toimitusketjun vuoden 2018 loppuun mennessä.Saimme edellisessä uutiskirjeessämme julkaisemaamme kyselyyn paljon vastauksia ja hyviä kehitysehdotuksia. Työryhmä käy nyt läpi kaiken saadun palautteen ja kehitysehdotukset.

Yhteenvetoa tutkimuksesta

Yleinen näkemys oli, että paperirahtikirjasta luopuminen nähdään hyvänä asiana, mutta myös merkittävänä kehitysaskeleena kohti digitalisoitumista. Sähköinen rahtikirja poistaa asiakkaalta paperin käsittelyn ja arkistointitarpeen ja mahdollistaa tulostamisen vain tarvittaessa.  Rahtikirjan paperista osaa asiakkaat tarvitsevat joko todistaakseen lähetyksen luovutetuksi kuljetusliikkeelle tai mahdollisia poikkeamatilanteita varten. Muutamat kohdat nousivat vahvasti esiin avoimissa kommenteissa; näitä olivat esim. tiedonkulku lähettäjältä vastaanottajille sekä viranomaisvaateet. Lisäksi mietittiin muun muassa, miten lähetyksen sisältötiedot kulkevat sähköisesti mukana ja pysyykö seuranta reaaliajassa koko kuljetuksen ajan. Miten mahdolliset huomautukset ja varaumat ja niiden läpinäkyvyys näkyvät jatkossa ja kirjautuvat matkan aikana järjestelmään nähtäväksi sekä mikä on sähköisen rahtikirjan säilytysaika.  

Miten kehityksessä voitaisiin huomioida myös inhimillisyys?

Asiakkaat huomioivat kommenteissa myös inhimillisen puolen eli jos virhe tapahtuu tai jos aika ei riitä kuljettajan tapaamiseen, tuodaanko sille korvaava välitystapa. Asiakkaan kommentti: ”Molemmat välitystavat pitäisi olla käytössä, SMS ja email. Näin varmistettaisiin viestin läpimeno, vaikka olisi vahingossa annettu väärä email-osoite tai puhelinnumero. Sähköinen kuittaus, kuski voi jättää tavaran ilman vastaanottajan paikallaoloa (vaikka oven eteen katoksen alle), ja vastaanottaja kuittaa saaneensa tavaran sms tai emaililla ja näin vastuu siirtyy kuskilta vastaanottajalle.”

 Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Kerromme aiheesta lisää projektin edetessä.

 

Valitse logistiikkakumppaniksi Posti!

 
Lue lisää!

Aiheet: Logistiikka

Tilaa päivitykset sähköpostiisi!