Kaikki artikkelit Palaa: Posti.fi
27.10.2016

kelirikkokuva.jpgLiikenteen digitalisaation mahdollisuudet

Älykäs liikenne edistää liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta sekä alueiden tasapainoista ja kestävää kehitystä. Se mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Posti osallistuu useisiin älykkään liikenteen projekteihin: anturi- ja kuvatekniikalla varustetut postiautot keräävät tietoa olosuhteista paikkatietoineen. Tieto jaetaan tien kunnossapitäjille, käyttäjille ja yrityksille yleisissä tietopalveluissa, mobiilikäytössä ja myös asiantuntijasovelluksissa. Samalla tiedon tuottamisen ja käyttämisen vuorovaikutteisuus ja yhteistyö lisääntyvät. 

- Uusi teknologia mahdollistaa Postille potentiaalisen uuden liiketoiminnan nykyisen toiminnan ohessa ja siksi kokeilut ovat tärkeitä. Nykyisin tien kuntoa kartoitetaan ajamalla teitä eri tahojen toimesta erikseen, kun samat tiedot voitaisiin tuottaa jakelun yhteydessä. Järkeistämällä tekemistä syntyy säästöä tien ylläpidosta vastaaville ja uutta liiketoimintaa Postille, Data- ja analytiikkapalveluita vetävä Mika Nikkola Postista sanoo.  

- Tämä on erinomainen esimerkki digitalisaation tuomista eduista, jossa tarve, eli tien kunnon seuranta, katetaan täysin uudella toimintatavalla, jossa Posti voi olla mukana, Mika jatkaa. 

Video- ja kuva-aineisto havainnollisti ongelmakohdat hyvin 

Kokeilun tuloksista selvisi, että eri toimijoiden tekemät mittaukset ja asiantuntijoiden maastotarkastukset olivat pääsääntöisesti yhteneväisiä.

Postin kuljettajat keräsivät omia havaintojaan pintakelirikosta ajoneuvoihin asennettujen painonappien avulla. Tänä vuonna kokeilussa oli käytössä myös uusia älypuhelinpohjaisia menetelmiä, joiden avulla postinjakajat ottivat tiestöstä kuvia ja videota. Menetelmä koettiin hyväksi tavaksi havaita ongelmakohtia. 

- Kokeilu osoitti, että Postin henkilöstö on kykenevä ja halukas tekemään tällaista havainnointia. Havainnointi ei myöskään häirinnyt kuljettajien työskentelyä, Postin puolella projektiin osallistunut Kari Tuomola kertoo.

Projektin loppuraportin mukaan autoissa automaattisesti tapahtuvalla mittauksella ja video- tai still-kuvalla voidaan saavuttaa lisäarvoa etenkin tien hoidon tarpeisiin, sillä videokuvaamisen avulla voidaan vähentää tarvetta maastokäynneille. Mikäli kuvaus ja mittaaminen ulkoistetaan esimerkiksi Postin jakeluautoille, aluevastaavan tai hoitourakoitsijan tarkistus- ja suunnittelukäynnit voitaisiin kohdentaa ongelmakohtiin ja turha ajaminen vähenisi.

- Näin voidaan saavuttaa sekä säästöjä että ympäristöhyötyjä, Tuomola tiivistää.

 Palvelulle on kysyntää, kehitystä vielä tarvitaan

Liikenneviraston mukaan uusien menetelmien avulla voidaan löytää sorateiden ongelmakohtia, mutta luokittelu ja tulosten tarkkuus vaativat lisäkehitystä. Esimerkiksi havaintoihin kertyi myös kuoppia ja muita epätasaisuuksia, joita ei luokitella pintakelirikoksi.

Mittausmenetelmiin liittyvät selainpohjaiset kartat ovat hyvä työväline paitsi tien kunnossapidosta vastaavalle myös metsätyöntekijöille. Metsäkuljetusautojen kuljettajat kiittivät erityisesti painorajoitusten viestimisestä. Lisäksi tiedon ajantasaisuutta pidettiin hyvänä. 

Tarvetta tiedon kustannustehokkaalle hankinnalle löytyy. Kyseessä on uusi ala, joka sopii Postille erinomaisesti: ajammehan asutun Suomen tiestön läpi viisi kertaa viikossa. Tuomola on tyytyväinen siihen, että Posti pystyi hallitsemaan ja tuottamaan laadukasta tietoa monitoimittajaympäristössä.

- Se oli varmasti myös Liikennevirastolle osa syynä valita meidät kumppaniksi.

Liikenneviraston kelirikon seurannan projektissa tutkittiin erilaisia menetelmiä tuottaa automaattisesti jatkuvaa tietoa sorateiden pintakelirikosta: still- ja videokuvan digitaalista kuvantamista, mittausantureita ja kuljettajien sekä maastomittaajien havaintoja. Posti oli mukana sekä vuosien 2015 ja 2016 kokeilussa Oriveden, Ruoveden, Mäntän ja Vilppulan alueilla.

Aiheet: Markkinointi ja data

Tilaa päivitykset sähköpostiisi!