Kaikki artikkelit Palaa: Posti.fi

Digitalisaation myötä brändit voivat tavoittaa ja kommunikoida kuluttajien kanssa lukemattomilla tavoilla. Mutta kun halutaan aktivoida toimintaan, ovatko kaikki kanavat yhtä tehokkaita? Kanadan posti tutki kattavassa neuromarkkinoinnin tutkimuksessa, kuinka painettu suoramainos ja digitaalinen sähköposti- tai display-mainos vaikuttavat kuluttajan aivoihin ja mitkä ovat tehokkaimpia mediakanavia.

Kokeessa suoritettiin kaksi kampanjaa erilaisilla painetun suoramainonnan sekä digitaalisen markkinoinnin formaateilla, niin että kukin tutkimukseen osallistunut näki yhden mainosmuodon kummastakin kampanjasta. Tutkimusvälineistönä käytettiin aivosähkökäyrää, jonka avulla voidaan tutkia aivojen sähköisiä aktiviteetteja sekä silmien liikkeitä seuraavaa katseen seuranta -tutkimusta. Tutkimuksessa keskityttiin kahteen mittariin, kuinka helppoa aivojen on käsitellä viestejä sekä kuinka vaikuttaviksi viestit koettiin.

Suoramainoksien formaatit Digitaalisen median formaatit
Postikortti Sähköposti - koneella
Kirje Sähköposti - älypuhelimella
Moniosainen 3D lähetys  Display-mainos - koneella
Kirje + tuoksu Display-mainos - älypuhelimella
Moniosainen 3D lähetys + ääni        


Tulokset:

1. Kuluttajat käsittelevät ja muistavat suoramainonnan kautta tulleen viestin ja mainostajan helpommin. Suoramarkkinoinnin viesteistä aiheutui kuluttajille 21 % vähemmän kognitiivista vaivannäköä, eli suoramarkkinoinnin kautta tulleen viestin prosessointi oli tutkimuksen mukaan nopeampaa. Lisäksi tuloksena oli paljon korkeampi brändin muistaminen.

brandinmuistaminen-kanadan-posti-versio3.jpg

2. Suoramarkkinoinnin viestit ovat vaikuttavampia. Suoramarkkinoinnin viestit stimuloivat kuluttajissa 20 % korkeamman motivaatiotuloksen, mikä tarkoittaa, että kuluttajat kiinnittävät suoramarkkinointiin todennäköisemmin huomiota ja aktivoituvat toimintaan.

3. Suoramarkkinoinnin viestit prosessoidaan visuaalisesti nopeammin. Suoramarkkinoinnin aiheuttamasta korkeammasta motivaatiotuloksesta sekä pienemmästä kognitiivisesta vaivannäöstä voi päätellä, että kuluttaja käsittelee suoramarkkinoinnin viestit nopeammin.

4. Suoramarkkinointi saa kuluttajan toimimaan. Tehokas ja toimintaan ohjaava mainonta on sekä vaikuttavaa (korkea motivaatio) että helposti prosessoitavaa (pieni kognitiivinen vaivannäkö). Mainonta, joka saa aikaan motivaatio-kognitio suhteen, joka on arvoltaan yhtäsuuri tai suurempi kuin yksi, ennustaa tutkimuksen mukaan parhaiten mainoksen menestystä tai saa todennäköisemmin aikaan halutun toiminnan kuluttajassa.  Kanadan Postin tutkimuksessa vain suoramarkkinointi pääsi tähän merkittävään tulokseen,

Suoramarkkinointi vaikuttaa myös nuoriin 

Yllättäen suoramarkkinointi suoriutui paremmin kuin digitaalinen media kaikissa ikäluokissa mitattuna. Tehokkainta suoramarkkinointi oli tutkimuksen mukaan 30-49 vuotiaiden keskuudessa, jotka reagoivat myös heikoiten digitaalisen markkinointiin. Tämän jälkeen vastaanottavaisimpia suoramarkkinoinnille olivat 18-29 vuotiaat sekä 50-64 vuotiaat. Kaikissa ikäluokissa tärkein vaikuttavuuden mittari, motivaatio-kognitio-suhde oli korkeampi suoramarkkinoinnin kuin digitaalisen markkinoinnin suhteen.

Yhteenveto

Tutkimus osoittaakin, että vaikka digitaalinen media on hyvä kanava asiakaskohtaamisten rakentamiseen ja kommunikointiin, fyysinen suoramainonta on erittäin tehokas kanava yhdistämään markkinoinnin ja myynnin. 

Lataa koko Kanadan postin tutkimus, The neuroscience behind the response-driving, power of direct mail (ENG).

Neuromarkkinoinnin tutkimus

 
Kanadan posti tutki kattavassa neuromarkkinoinnin tutkimuksessa, kuinka ihmisen aivot reagoivat fyysiseen ja digitaaliseen mainokseen. Lataukseen
 

Aiheet: Markkinointi ja data, Oppaat ja vinkit

Tilaa päivitykset sähköpostiisi!