Kaikki artikkelit Palaa: Posti.fi
7.12.2017

Terminaali lukuina

  • 400 metriä pitkä
  • 150 lastausovea
  • 26 000 m² pinta-ala
  • noin 300 työntekijää
  • 5700 lavaa / päivä

Vantaalle valmistuu kesällä 2018 terminaali, joka sijaitsee Suokalliontiellä YIT:n kehittämällä K3 Logistics -alueella Kehä III:n ja Helsinki-Vantaan lentokentän välissä.

Lähes neljän jalkapallokentän kokoinen terminaali on valmistuessaan uuden sukupolven terminaali, jossa asiakkaiden tarpeet voidaan ottaa entistä paremmin huomioon ja työskentelyolosuhteet ovat uudella tasolla. Terminaali tulee työllistämään noin 300 työntekijää.

Tuleva terminaali tulee keskittämään pääkaupunkiseudun terminaalit yhden katon alle ja samalla yhdistetään rahtiliikenne ja kotijakelu yhteen terminaaliin. Terminaalissa on myös huomioitu tulevat kehitysaskeleet digitaaliseen suuntaan ja älykkään toiminnanohjauksen mahdollisuutta on kasvatettu. Rakennusvaiheessa asiakkaiden kehitysideat ja työntekijöiden turvallisuus on huomioitu parhaalla mahdollisella tavalla. Terminaalin kautta kulkee joka arkipäivä rahtia 5 700 lavaa, mikä vastaa noin kolmasosaa koko maan rahtimäärästä. Rakennuksella on pituutta 400 metriä, siinä on 150 lastausovea ja pinta-alaa 26 000 m².

Digitaalisuus ja laatu

Digitaaliset järjestelmät antavat ennakkotietoa terminaalialueelle saapuvista lähetyksistä. Terminaalin rekisteröintitunnusjärjestelmällä hallitaan terminaaliin saapuvien ja sieltä lähtevien ajoneuvojen kulkua. Rakennuksen sisäverkko varustetaan jo rakennusvaiheessa niin, että varmistetaan tekninen valmius paperittomaan kuljettamiseen e-rahtikirjalla. Sisätiloihin tulevat digitaaliset liikenteenohjaustaulut, jotka toimivat dynaamisesti tilanteen mukaan. Asiakkaillemme uusi terminaali tarkoittaa vielä piirun verran korkeampaa laatua. Myös terminaalin sijainti on ihanteellinen sekä Postin että asiakkaidemme materiaalivirtojen kannalta. Postille uudet ja isommat tilat mahdollistavat kasvun ja uusien asiakkaiden palvelemisen.

Turvallisuus on suunnittelun keskiössä 

Turvallisuus on ollut tärkeä osa tilojen suunnittelua, jossa on alusta asti ollut mukana myös turvallisuusasiantuntijoita. Sekä työturvallisuuteen että asiakkaiden edellyttämiin turvajärjestelyihin on kiinnitetty paljon huomiota. Turvallinen liikkuminen edellyttää myös oikein suunniteltua tilankäyttöä niin piha-alueella kuin sisätiloissakin, hyvää valaistusta ja toimintaa ohjaavia opasteita.

Ympäristövaikutukset aina osana suunnittelua   
  
Kiinteistön elinkaaren ajan kustannukset ja ympäristövaikutukset ovat oleellisessa asemassa tehtäessä pitkäaikaisia investointipäätöksiä. Postin rakennuttamisen lähtökohtana on elinkaariedullisuus ja ekotehokkuus, mikä tarkoittaa kiinteistön elinkaaren aikaisten kustannusten optimointia ja ympäristökuormitusten vähentämistä. Uudessa terminaalissa on esim. tarpeenmukaisella ohjaustekniikalla asennetut led-valot, kesällä jäähdytystarvetta vähentävä vaalea kattopinnoite ja ympäristöystävällisesti valmistettu asfalttipäällyste.  Pääkaupunkiseudulla terminaalien välinen liikenne poistuu, kun kaikki pääkaupunkiseudun terminaalit tulevat saman katon alle ja näin myös energiankulutus vähenee.  Uusi terminaali sijaitsee lähempänä Postin pakettilajittelukeskusta ja Postin varastoja, ja sijoittuu myös satamasta saapuvan liikenteen kannalta parempaan paikkaan.  

 

Aiheet: Logistiikka

Tilaa päivitykset sähköpostiisi!