Kaikki artikkelit Palaa: Posti.fi
16.5.2017
Suomalaisten teollisuusyritysten kilpailukyky syntyy logistiikasta

Turun Yliopiston logistiikkaselvityksen mukaan yritysten ja toimialojen logistiikkakustannukset olivat vuonna 2015 keskimäärin 13,9 % liikevaihdosta, muodostaen merkittävän osuuden yritysten toimintakustannuksista. Vastaavasti Liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 2012 logistiikkaselvityksen mukaan noin puolet logistiikan kustannuksista aiheutuvat yrityksistä riippumattomista syistä, kuten Suomen sijoittumisesta saarimaisesti Euroopan reunalle, verotuksesta ja infrastruktuurista. 

Strateginen kilpailukyvyn parannus syntyy siitä, kuinka hyvin yritys pystyy optimoimaan ja hallitsemaan jäljelle jäävän osuuden logistiikan kustannuksista. Suurten suomalaisten teollisuuden ja kaupan alan yritysten kilpailukyvystä 35 – 45 % syntyykin tehokkaan toimitusketjun ansiosta.

Tehokas logistiikka on kilpailuedun lähde

Tehokas toimitusketjunhallinta voi olla merkittävä kilpailuedun lähde, ei pelkästään kustannustekijä. Logistiikan tehokas hallinta tarkoittaa käytännössä  ”trade off” - tilanteiden onnistunutta ratkaisemista, joissa on valittavana useita vaihtoehtoisia etuja ja haittoja. Tyyppiesimerkki logistisesta vaihtokauppatilanteesta ovat kustannuksien ja toimitusajan hallinta.

Logistiikan kustannuksien alentamiseen tähtäävä strategia

Kustannusten alentamiseen tähtäävä strategia keskittyy yleensä kuljetuskustannusten ja varastointikustannusten vähentämiseen. Usein tavoitteena on myös pienentää logistiseen järjestelmään sitoutunutta pääomaa ja vastaavasti parantaa sijoitetun pääoman tuottoastetta. Keinoja sijoitetun pääomantuottoasteen parantamiseksi ovat tuotteiden kuljettaminen suoraan asiakkaille varastoinnin vähentämiseksi, yhteisvarastojen käyttö tai logistiikan ulkoistaminen. Tällöin sijoitetun pääoman tuotto kasvaa, vaikka muuttuneet kustannukset saattaisivatkin nousta. Logistiikan kustannusten alentaminen on helpointa silloin, kun valmistetun hyödykkeen kysyntä on suhteellisen tasaista läpi vuoden, hyödykkeen elinikä on pitkä ja ennusteiden tekeminen on suhteellisen luotettavaa.

Parempi asiakaspalvelu logistiikan strategiana

Toimitusaikaan painottaminen tähtää käytännössä parempaan asiakaspalveluun ja tätä kautta tavoitettuun kilpailuetuun. Logistiikan asiakaspalvelutason kasvaessa nousevat myös kustannukset. Ideana strategiassa onkin, että lisääntyneet tuotot riittävät korvaamaan kasvaneet kustannukset. Tärkeätä onkin tähdätä "riittävään" hyvän asiakaskokemuksen tuovaan palvelutasoon ja varmistaa, että lisääntyneistä kustannuksista syntyy aito kilpailuetu markkinoilla. 


Teollisuusyritykset ulkoistavat osan logistiikastaan

Turun Yliopiston logistiikkaselvitys on tutkinut logistiikkapalveluiden ulkoistamista suomalaisissa teollisuuden ja kaupan yrityksissä jo vuodesta 2006 lähtien. Selvitysten tulokset ovat olleet kerta toisensa jälkeen samansuuntaisia: Yritykset ovat suurelta osin ulkoistaneet kuljetustoimintonsa, paluulogistiikkansa, sekä kansainväliseen kauppaan liittyvät huolintatoimintonsa ulkopuolisille palveluntarjoajille. Vastaavasti yritykset hoitavat edelleen pääosin itse omien (sisään tulevien) tilaustensa käsittelyn, laskutuksen, varastoinnin ja varaston hallinnan. Tulokset ovat hyvin samankaltaisia sekä teollisuuden, että kaupan yrityksillä. Logistiikan ulkoistamisen trendi näkyy myös muualla euroalueella, mutta ulkoistamisen aste vaihtelee logistiikan osa-alueen mukaan. Euroopassa esimerkiksi 95 % merirahdista on ulkoistettu.  

70% arvioi logistiikan ulkoistamisen alentaneen logistiikkakustannuksia

Langleyn ja Capgeminin 2016 tekemän tutkimuksen mukaan 70% yrityksistä arvioi logistiikan ulkoistamisen alentaneen logistiikkakustannuksia ja peräti 83 % yrityksistä oli sitä mieltä, että ulkopuolinen logistiikkakumppani on parantanut heidän asiakkaillensa näkyvää palvelua. Tutkimus ohjaa ajattelemaan, että logistiikan ulkoistaminen voisi olla keino logistiikan trade-off -tilanteiden parempaan tasapainottamiseen, mikä mahdollistaa sekä paremman asiakaspalvelun että logistiikkakustannuksien alentamisen, tuoden samalla todellista kilpailuetua.

 Haluatko tutustua logistiikan palveluihimme? Tutustu Tehokkaalla logistiikkaketjulla parannat hintakilpailukykyäsi.

Lähteet:

Logistiikan Maailma: http://www.logistiikanmaailma.fi/logistiikka/
Turun Yliopisto. Logistiikkaselvitys 2016: http://blogit.utu.fi/logistiikkaselvitys/wp-content/uploads/sites/92/2016/11/Logistiikkaselvitys202016.pdf
Liikenne ja viestintäministeriö 2012: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78043/Julkaisuja_11-2012.pdf?sequence=1
Markku Kuula, Logistiikka on aliarvostettu strateginen kilpailutekijä: https://blogs.aalto.fi/blogistics/2015/07/20/logistiikka-on-aliarvostettu-strateginen-kilpailutekija/ 
Langley & Capgemini 2016. Third-Party Logistics Study The State of Logistics Outsourcing: http://manufacturing.sco-summit.com/2017/data/report/pdf/2016_3PL_Study.pdf 

 

Aiheet: Blogi, Logistiikka

Tilaa päivitykset sähköpostiisi!