Kaikki artikkelit Palaa: Posti.fi
13.5.2016

Pia Harju-Autti

Hallituksen 10 miljardin euron säästötavoitteesta noin 3 miljardia euroa on tarkoitus saada sote-uudistuksesta. Vielä on epäselvää, mistä säästöt konkreettisesti olisivat tulossa. Erityisesti keskustelu tukipalveluiden roolista kokonaisuuden kehittämisessä on vielä ollut vähäistä.

Tukipalveluiden rooli ydinpalveluiden tehokkuuden lisäämisessä on kuitenkin oleellinen. Keskiössä ovat ICT-toiminnot ja digitalisointi.

Ilman tehokasta tiedonkulkua, järjestelmien integrointia ja maakuntatasolla tapahtuvaa palvelujen digitalisointia on vaikea kuvitella säästöjä. Sama koskee logistiikan järjestämistä. Myös logistiikka on väline sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden paremmalle palvelulle sekä sote-integraation toteuttamiselle.

Logistiikan optimointi kirittää tehokkuuteen ja asiakaslähtöisyyteen

Uusissa maakunnissa on mahdollisuus tarkastella varastointia ja kuljetuksia aivan uudella tavalla. Varastointia voidaan vähentää kuljettamalla tuotteita suoraan esimerkiksi tavarantoimittajilta sairaalaan tai kunnan toimipisteisiin.

Omia hallintokuntakohtaisia varastoja ei välttämättä tarvita. Yhteisvarastojen käyttö lisää kustannustehokkuutta.

Kuljetusreittien optimoinnilla ja terminaalitoiminnalla puolestaan voidaan vähentää pieniä ja tehottomia erilliskuljetuksia. Näin logistiikkaan sitoutuu vähemmän rahaa, kulut saadaan muuttuviksi ja sijoitetun pääoman tuotto kasvaa.

Logistiikan kustannukset hajallaan, vaikea saada koko kuvaa

Logistiikkaan sitoutuneet kustannukset ovat usein hajautuneet eri puolille julkisyksikön organisaatiota. Niitä on vaikea seurata kokonaisuutena, ja näistä erityisesti henkilökustannukset ovat merkittävät.

Varastoinnin kokonaiskustannuksista kunnassa saattaa olla jopa 50 prosenttia henkilökustannuksia. Kunnan omat työntekijät siis tilaavat ja vastaanottavat tavaroita, hyllyttävät, käsittelevät reklamaatioita jne.

Tehokkuus ei aina vastaa esimerkiksi modernia verkkokaupan varastointia.  Ulkoistaminen voi tuoda merkittävät säästöt, ja mahdollistaa resurssien vapauttamisen ydintoimintoihin.

Tarvitaan myös ajanmukaisia tietojärjestelmiä

Mahdollisuus seurata materiaali- ja tietovirtoja reaaliaikaisesti ja tietää kokonaisprosessin kustannukset edellyttävät ajanmukaisia tietojärjestelmiä. Yhä useammin tämä edellyttää myös tietojärjestelmien integrointeja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon materiaali- ja palveluvirrat ovat sadoissa eri tietojärjestelmissä. Palvelujen ulkoistamisen yhteydessä myös logististen tietovirtojen modernisointi onnistuu kustannustehokkaasti ja ilman merkittäviä omia investointeja.

Logistiikka mahdollistaa toimivat lähipalvelut

Hallitusohjelman tavoitteena ja sote-uudistuksen yhtenä kulmakivenä on tukea kotona pärjäämistä ja turvata lähipalveluita.

Jokainen meistä tarvitsee erilaisia arjen palveluita päivittäin. Niiden on oltava saatavilla mahdollisimman helposti. Syrjäseudulla palvelut ovat harvenemassa. Samalla  palveluiden tasa-arvoinen saatavuus heikkee.

Kotiinkuljetus on yksi vaihtoehto turvata lähipalveluita. Kotiin voidaan kuljettaa ateriat, kauppakassit, kirjaston kirjat, lääkinnälliset apuvälineet ja omahoitotarvikkeet. Kotiin voidaan kuljettaa myös esimerkiksi erilaiset arjen apupalvelut ja lääkärin käynnit.

Maakunta- ja sote-uudistusten yhteydessä on oiva mahdollisuus tarkastella logistiikkaa uudella tavalla. Se voi olla palvelujen mahdollistaja ja tukea kotona pärjäämistä turvallisesti yhä pidempään.

Kirjoittaja, Pia Harju-Autti, toimii Posti Oy:ssä julkisen sektorin kehitysjohtajana.

Kirjoitus on julkaistu Sosiaalialan työnantajien verkkosivuilla 12.5.2016.

Aiheet: Blogi, Logistiikka

Tilaa päivitykset sähköpostiisi!