Kaikki artikkelit Palaa: Posti.fi
15.12.2017
 

Tekniikka varmistaa ihmisten toimintaa:
laatu paranee, kun inhimilliset muistinvaraiset virheet ehkäistään.

Sähköinen tiedonvälitys lähettäjän ja vastaanottajan välillä on jo arkipäivää. Keväällä 2018 rahtikirja jää lähetyksen luovutusvaiheessa tarpeettomaksi ja vastaanottajan allekirjoitus tehdään suoraan kuljettajan mukana olevan tiedonkeruulaitteen ruudulle.  Posti tulee vuoden 2018 loppuun mennessä sähköistämään koko tilaus-toimitusketjun laskutuksesta toimitukseen paperittomine rahtikuljetuksineen. Mitä tämä tarkoittaa asiakkaalle? Jo nyt toivomme, että kaikki asiakkaamme tekevät tilauksensa sähköisesti ja varustavat lähetyksensä yksilöllisillä kollilapuilla ja rahtikirjalla. Tämä mahdollistaa meille kuljetusyrityksenä oikeisiin tietoihin perustuvan, tehokkaan ja laadukkaan reittisuunnittelun.

Asiakkaan saamat edut, kun koko ketju on sähköistetty:

  • lähetyksen tiedot ovat kuljetusprosessin alusta asti sähköisessä muodossa ja ne vastaavat tilattua palvelua: asiakas tietää, mitä palvelulupausta kuljetusyhtiöltä odottaa
  • lähetystapahtumat rekisteröidään kuljetuksen aikana kollitasolla entistä useammassa pisteessä: enemmän tietoa lähetyksen liikkeistä – palvelulupaus ja palvelun tarkkuus täsmentyvät
  • koko toimitusketju on sähköinen: seuranta ja raportointi helpottuvat, nopeutuvat ja tarkentuvat
  • tekniikka varmistaa ihmisten toimintaa: laatu paranee, kun inhimilliset muistinvaraiset virheet ehkäistään; myös lähetykselle tilatut lisäpalvelut huomioidaan varmemmin.
  • kaikki lähetystiedot – myös matkan aikana tehdyt muutokset ja allekirjoitukset – tallentuvat sähköiseen arkistoon: vastaanottajan kuittaama rahtikirja on lähettäjän nähtävillä lähes reaaliaikaisesti seurantajärjestelmän avulla
  • digitaalisuus tuo uusia kehitysmahdollisuuksia: kuulemme mielellämme ehdotuksia ja toiveita asiakkailtamme.

Paperiset rahtikirjat jäävät historiaan vuoden 2018 lopussa
Paperittomaan kuljettamiseen siirrytään kahdessa vaiheessa. Kevään 2018 aikana rahtikirjan tarve poistuu lähetyksen luovutusvaiheesta ja vuoden 2018 loppuun mennessä myös kuljetuksen vastaanotto tapahtuu sähköisellä rahtikirjalla ja yksilöidyillä kollilapuilla varustettuna.

Vaikka tieto sähköistyy, se ei poista kollimerkintöjen ja lähetystietojen oikeellisuuden tärkeyttä. Vain oikea-aikaisilla ja oikeilla tiedoilla voimme tarjota asiakkaalle palvelulupauksen mukaista ja asiakkaan kanssa sovittua palvelua.

Aiheet: Logistiikka

Tilaa päivitykset sähköpostiisi!