Kaikki artikkelit Palaa: Posti.fi
25.8.2017

Öljyn ale ei jatku ikuisesti

Mitä tapahtuu logistiikan kustannuksille, kun öljyn hinta nousee entiselle tasolleen? Juuri nyt on hyvä aika varautua tuleviin muutoksiin sisäisiä prosesseja tehostamalla.

Yhä enemmän massatavaraa


Suomessa on seurattu logistiikkakustannuksia kansallisen tasolla jo vuodesta 1990. Aikasarja on maailman pisimpiä.

”Logistiikan kustannukset olivat huipussaan 2008-2009, kun taloudessamme meni lujaa”, kertoo Turun kauppakorkeakoulussa logistiikan tutkijatohtorina toimiva Tomi Solakivi.

Ylikuumenemisen jälkeen tuli laskusuhdanne. Yritysten logistiikkakustannukset suhteessa liikevaihtoon tipahtivat, kun rahtimarkkinat romahtivat. Varastoon liittyvät kustannukset taas nousivat, kun tavara ei mennyt enää kaupaksi.

Laskusuhdanteen jatkuessa Suomen tuotantorakenne on Solakiven mukaan mennyt osittain uusiksi. Logistiikkakustannukset suhteessa kansantaloutemme kokoon ovat taas nousseet, sillä alhaisen jalostusasteen massatavaraa valmistetaan enemmän kuin aikaisemmin.

öljyn-ale_logistiikkakustannukset (1).pngHuolestuttavaa nousua  

Vuodesta 2010 alkaen logistiikkakustannukset ovat taas alkaneet pikkuhiljaa kohota. Ilmiö on Solakiven mukaan huolestuttava, sillä isoimmat kustannustekijät, öljyn ja merirahtien hinnat, ovat edelleen alhaalla.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Liikenneviraston yhteistyössä julkaiseman valtakunnallisen logistiikkaselvityksen mukaan yritysten Suomeen kohdistuvat logistiikkakustannukset olivat vuonna 2015 yhteensä noin 23,4 miljardia euroa. Näistä kustannuksista yli puolet syntyy yritysten sisäisistä prosesseista.

”Huimaa kun ajattelen mitä tapahtuu sitten, kun öljyn hinta alkaa olla taas entisellä tasollaan. Mielelläni näkisin, että siihen varauduttaisiin sekä yrityksissä että politiikan eri tasoilla. Nyt olisi hyvä hoitaa asiat kuntoon, jotta voidaan paremmin vastata uusiin paineisiin.”

Apua logistiikan ulkoistamisesta

Kun mietitään keinoja pitää yrityksen logistiikkakustannukset kurissa tai laskea niitä, nousee ulkoistaminen houkuttelevaksi ratkaisuksi.

Kannattaako logistiikka jättää kokonaan siihen erikoistuneen tahon huoleksi?

”Tutkimusten mukaan logistiikan ja ulkoistamisen välillä on yleisellä tasolla positiivinen yhteys. Se johtuu pitkälti siitä, että logistiikkaansa ulkoistavien yritysten ydinosaaminen on jossain muualla kuin kuljetuksissa ja varastoinnissa. Eli ulkoistetaan nämä toiminnot taholle, joka osaa ne paremmin ja voi hoitaa ne paremmalla kapasiteetin käyttöasteella. Mutta ei se mikään takuuvarma resepti ole.”

Lisäksi Solakivi painottaa seurannan tärkeyttä.

”Mitä isompia ja monimutkaisempia toimintoja lähdetään ulkoistamaan, sitä isompaan rooliin nousee prosessin kontrollointi. Voi miettiä, onko yrityksellä rahkeita hanskata digitaalinen maailma myös logistiikan osalta. Usein yrityksen omat ydinprosessit ovat sen suhteen jo riittävän haastavia.”

Perinteet puntaroinnissa

Kuljetusten ja varastoinnin ulkoistaminen on asia, jonka puntarointiin liittyvät sekä raha että vuosien varrella muodostuneet perinteet. Tuottaako logistiikan ulkoistaminen yrityksille vielä luopumisen tuskaa, vai nähdäänkö se jo selkeästi kannattavana?

”Suurin osa yrityksistä ulkoistaa ainakin osan logistiikastaan. Esimerkiksi kuljetukset ovat perustoiminto, jonka ulkoistaminen on jo pitkällä. On joka tapauksessa tärkeää miettiä, mikä on omaa ydintoimintaa tämän päivän uudenlaisessa toimintaympäristössä, ja kuinka pystyy tulevia logistiikan haasteita hoitamaan.”

Tuotteen viimeinen räätälöinti varastopalveluna

Varastopalveluissa digitalisaatio on mahdollistanut uusia ratkaisuja, joihin kuuluu logistiikkaketjun loppupäässä tehtävä tuotteiden räätälöinti asiakkaan toiveiden mukaiseksi. Esimerkiksi Postin uudessa hybridivarastossa tehdään tuotteiden kokoonpanoa, pieniä asennuksia ja vaatteiden myyntikuntoon valmistusta.

”Tämän tyyppisten varastopalvelujen etuna logistiikkaketju saadaan tehokkaammaksi. Alkupää hoidetaan tehokkuuteen tähtäävällä logistiikalla ja ketjun lopussa tehdään hankalammin standardoitava räätälöinti loppukäyttäjää varten.”

Tulevaisuudessa logistiikka tulee virtaviivaistumaan entisestään. Standardoinnilla voidaan saada tavaravirrat toimimaan enemmän internetin tavoin. Solakivi kertoo kansainvälisistä visioista, joissa pienet kuljetusyksiköt kulkisivat perinteisten konttien tavoin palvelusta tai omistajasta riippumatta kuin bittivirtana.

”Tämä on vasta enemmän tai vähemmän ideatasolla, mutta konsepti on mielenkiintoinen.”

 

Valitse logistiikkakumppaniksesi Posti

  Tutustu tästä
 

Aiheet: Blogi, Logistiikka

Tilaa päivitykset sähköpostiisi!