Kaikki artikkelit Palaa: Posti.fi
6.5.2019

Markkinointialan trendikatsauksissa jylläävät dataohjautuvuus, automaatio, tekoäly ja ylipäätään kaikki uusi ja digitaalinen. Painetulla suoramarkkinoinnilla on kuitenkin edelleen oma vahva sijansa ihmisten arjessa. Tutkimustieto kertoo, että printtisuora on usein nimensä mukaisesti suorin tie asiakkaiden tietoisuuteen.

 1. Osoitteeton suoramainos muistetaan parhaiten

Mainosrahat menevät hukkaan, jos kukaan ei huomaa eikä muista mainosviestejäsi. Taloustutkimuksen tuoreessa selvityksessä tarkasteltiin mainonnan spontaania muistamista yhden viikon aikana. Kävi ilmi, että suomalaiset muistavat eniten osoitteetonta suoramainontaa sekä sähköpostimainoksia.

Tutkimuksen mukaan yksi kuluttaja kykeni nimeämään keskimäärin 2,6 osoitteetonta suoramainosta, 2,2 sähköpostimainosta ja 2,1 painettua sanomalehtimainosta viimeksi kuluneen viikon ajalta. Sosiaalisesta mediasta ja internetistä muistettiin keskimäärin 1,9 mainosta. Seitsemästä vastaajien parhaiten muistamasta mainoksesta viisi oli osoitteetonta suoramainontaa.

Tuloksia verrattiin myös kahden vuoden takaiseen vastaavaan tutkimukseen. Sähköpostimainonnan sekä painetun sanomalehtimainonnan muistaminen on hieman vähentynyt vuodesta 2016, mutta osoitteettoman suoramainonnan ei.

 

 2. Kuluttajat ovat tyytyväisimpiä printtisuoran määrään

Posti ja IRO Research tiedustelivat alkuvuonna 2018 suomalaisten kuluttajien odotuksia kohdennetusta kanta-asiakasviestinnästä eri kanavissa. Tulosten mukaan kuluttajat ovat tyytyväisimpiä postilaatikkoon tulevien viestien määrään. 74 prosenttia kuluttajista ilmoitti saavansa osoitteellista printtimarkkinointia joko sopivasti tai liian vähän. Vain 21 prosenttia kertoi saavansa sitä liikaa. Kaikkein positiivisimmin printtiviesteihin suhtautuivat 18–24 -vuotiaat.

Tulokset kertovat myös, että suurin osa kuluttajista kokee saavansa sopivan määrän heille osoitettua kanta-asiakasviestintää. Markkinointikanavista selkeän poikkeuksen muodostaa kuitenkin sähköposti. Kuluttajista 63 prosenttia ilmoittaa saavansa liikaa asiakkuusviestejä sähköpostitse. Sen sijaan postilaatikossa olisi brändeille tilaa erottua edukseen.

 

 3.Painettu suora ei vakoile eikä hypi silmille

Online-markkinointi on yritysten suosiossa, koska se saa aikaan mitattavia reaktioita ja koska asiakkaasta kerätty data auttaa kohdistamaan mainontaa ja jäljittämään asiakasta ostopolulla. Kuluttajat eivät näytä suhtautuvan kaikkiin verkko- ja mobiilimainonnan keinoihin yhtä suurella innostuksella. 76 prosenttia suomalaisista on huolissaan yritysten keräämien tietojen käytöstä ja noin puolet pitää yrityksiä erittäin tai jonkin verran epäluotettavina henkilötietojen käsittelijöinä.

Onkin syytä pohtia, millainen on digimarkkinoinnin luoma asiakaskokemus. Muun muassa tähän hakee vastauksia markkinointialan järjestöjen ja yritysten yhteenliittymä Coalition for Better Ads. Vuonna 2017 se julkisti tutkimuksen, jossa selvitettiin, millaiset digimainokset ärsyttävät eniten. Tutkimukseen osallistui 25 000 eurooppalaista ja pohjoisamerikkalaista kuluttajaa.

Ärsyttävimpien mainostyyppien kärkinelikko oli seuraava:

- popup-mainokset, jotka ponnahtavat ruudulle sivuston latautuessa ja peittävät sisällön

- automaattisesti käynnistyvät videomainokset

- mainokset, jotka pakottavat käyttäjän odottamaan useita sekunteja, ennen kuin mainoksen pystyy sulkemaan

- mainokset, jotka jäävät nettisivun alareunaan roikkumaan huolimatta käyttäjän yrityksestä siirtyä sivulla eteenpäin

 

  4. Suoramainos elää pidempään

Toisin kuin ohitse vilahtava digitaalinen mainos, printtimainos jatkaa elämäänsä kuluttajien kodeissa antaen heille mahdollisuuksia lukea se uudelleen tai syvällisemmin. Royal Mailin tutkimuksen mukaan osoitteellinen suora säilyy kotona keskimäärin 17 ja osoitteeton jopa 38 päivää. Mitä pidempään mainos säilyy kuluttajan kotona, sitä pidempään se tarjoaa mahdollisuuksia perehtyä aiheeseen ja tarttua toimeen.

Posti ja IRO Research ovat huomioarvotutkimuksessaan havainneet, että noin viidesosa kuluttajista lukee kaikki kotiin tulevat suoramainokset ja reilu kolmannes säilyttää niitä. Tuotekuvastot ja suoramainokset ovat kuluttajien mielestä kaikkein toivotuimpia mainoskanavia.

 

  5. Printtimainos välittää enemmän tietoa

Postnord on tutkinut printti- ja digikampanjoiden vaikuttavuutta aivotoiminnan perusteella. Tulokset osoittivat, että konkreettinen printtimainos välittää enemmän informaatiota ja syvällisempiä viestejä kuin digimainos. Lisäksi se vahvistaa brändimielikuvaa enemmän.

Printin vahva vaikutus perustuu siihen, että se tuottaa ihmisaivoissa positiivisia tunteita ja motivaatiota mutta vain vähän kognitiivista kuormaa. Jatkuva kognitiivinen kuormitus on yksi stressiä aiheuttavista tekijöistä.

 

 6. Painettu markkinointi erottuu viestitulvasta

Onko todella niin, että diginatiivit ja milleniaalit tavoittaa aina parhaiten digitaalisen median kautta? Koska he ovat siellä jatkuvan viestitulvan kohteena, suurin osa mainoksista ei jätä heihin minkäänlaista muistijälkeä – eikä siis myöskään aiheuta toivottuja reaktioita.

Itse asiassa lähes kaksi kolmasosaa (64 %) milleniaaleista lukisi hyödyllisen tiedon mieluummin printtinä kuin sähköpostista. Postiluukusta putoava suoramainos voikin tutkimusten mukaan olla tehokas tapa tulla huomatuksi digitaalisen hälyn läpi.

Aiheet: Markkinointi ja data

Tilaa päivitykset sähköpostiisi!