Kaikki artikkelit Palaa: Posti.fi
9.3.2018

Väestön ikääntyminen kasvattaa kotona tarjottavien hoitopalveluiden tarvetta ja kustannuksia huomattavasti. Tiedätkö sinä, mihin kotihoidon palveluissanne työskentelevien hoitajien työaika nyt kuluu?

posti-kotipalvelut-infograafi.jpg

Postin apu toi kunnalle säästöjä

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ja Nordic Healthcare Group tutkivat hoitajien työajan jakautumista kotikäynneillä. Paljastui, että suurin osa hoitajien työajasta kuluu arkiapuun, kuten peseytymisessä, ruoanlaitossa ja ruokailussa avustamiseen sekä lääkkeiden antamiseen. Myös pukemisen ja liikkumisen avustaminen haukkasi hoitajien työaikaa, enemmän kuin esimerkiksi varsinaiset hoitotoimenpiteet tai lääkkeiden annostelu.

Tutkimuksen mukaan noin 40 prosenttia kotihoidon käynneistä olisi tehtävissä ilman hoiva-alan koulutusta. Eksotessa tämä vastasi 317 000:ta käyntiä tai 97 000:ta palvelutuntia. Eksoten tutkimuksessa kotihoidon käyntien tehostamispotentiaaliksi arvioitiin parhaimmillaan 4,3 miljoonaa euroa. Eksoten ja Postin kaksivuotisessa pilottihankkeessa osa näistä tehtävistä ulkoistettiin Postin hoidettavaksi. Avustavissa tehtävissä toimivat postityöntekijät, jotka auttoivat asiakkaiden arjen sujumisessa ateriakuljetuksen tai postinjakelun yhteydessä.

Jos kunta ulkoistaa osan kotihoidon tehtävistä Postille, hoitajilta vapautuu resursseja ja he pystyvät keskittymään aiempaa paremmin ydintehtäviinsä. Hoitajien työaikaa vapauttamalla kunta säästää rahaa.

Mistä säästöt syntyvät?

Säästöjä syntyy useista tavoista tehostaa toimintaa. Posti voi tarjota palvelua lyhyeksi ajaksi, kuten ruuhkahuipun lieventämiseksi. Vastaavia lyhyitä työvuoroja julkisen toimijan on vaikea täyttää. Samoin voimme sijaistaa kunnan henkilöstöä esimerkiksi työntekijöiden sairastuessa. Voimme yhdistää käynnit palveluverkostoomme, mikä säästää muun muassa matkakustannuksissa. Yksi käynti voi sisältää esimerkiksi aterian tuomisen, apteekkiasioinnin ja asiakkaan voinnin tarkistuksen.

Tutkimuksen mukaan Eksoten palvelutunneista noin 65 prosenttia tehdään asiakkaille, joiden luona käydään vähintään kahdesti päivässä. Tällöin hoitotoimenpiteet ja voinnin arviointi onnistuu, vaikka yksi käynti olisi Postin tekemä. Jos postityöntekijä havaitsee asiakkaan voinnissa mainittavaa, hän kommunikoi siitä kunnalle. Postin ja kunnan läheisen yhteistyön ansiosta kunnalla säilyy kokonaiskuva asiakkaan voinnista.

Posti on asiakkaille tuttu toimija ja kuntasektorille turvallinen kumppani. Tavoitamme päivittäin 2,8 miljoonaa kotitaloutta myös haja-asutusalueilla. Eksoten pilottihankkeen tavoin olemme pilotoineet palveluita useassa kunnassa. Kotipalveluissa olemmekin jo kymmenien kuntien kumppani.

Uusilla palveluilla haluamme helpottaa kuntien taakkaa väestön ikääntyessä ja palvelutarpeen kasvaessa. Ennen kaikkea näin parannamme myös asiakkaan elämänlaatua sekä mahdollistamme turvallisen ja itsenäisen arjen kotona.

 

Aiheet: Blogi, Kotipalvelut

Tilaa päivitykset sähköpostiisi!