Kaikki artikkelit Palaa: Posti.fi
7.4.2017

Kotihoidossa on tilaa ja tarvetta erilaisille toimijoille, sillä Suomessa on Euroopan vanhin väestö vuonna 2020. Ryhdyimme Posti Kotipalveluissa ratkaisemaan asiaa asiakastarpeesta käsin. Millaisiin tehtäviin asiakkaat tarvitsevat kotona tukea? Huomasimme, että jopa 40 % kotihoidon tehtävistä on arjen askareissa avustamista. Kuntien kotihoidon asiakasmäärä kasvaa, ja samalla kasvaa paine lisätä palveluja, henkilöstöä ja resursseja kotihoitoon. Yhtälön ratkaiseminen edellyttää uusia palveluinnovaatioita.

Kuopion kaupunki lähti kokeilemaan kanssamme kotihoitoon monitoimijamallia, jossa osasta asiakaskäyntejä huolehtivat Postin kotipalveluihin perehtyneet työntekijät. He auttavat asiakasta muun muassa aterioinnissa ja pukeutumisessa. Tavoitteemme on, että tutun postilaisen käynti on asiakkaan päivän kohokohta.

Valmiiksi lähellä

Posti tuo lisää vaihtoehtoja palvelujen kustannustehokkuuteen. Kustannustehokkuus syntyy kunnalle siitä, että postilaiset voivat yhdistää esimerkiksi asiakkaalle menevät ateria- ja kauppakassipalvelut sekä hoitotarvikkeiden viennin samaan käyntiin. Postin verkosto on jo valmiiksi läsnä harvaan asutuillakin alueilla. Tämä mahdollistaa kunnalle palvelujen lisäämisen kustannustehokkaammin, mutta samalla huomioiden asiakkaan yksilölliset tarpeet. Posti tuo asiakkaille myös lisää vaihtoehtoja kotiin saataviin palveluihin, meiltä voi tilata esimerkiksi ulkoilukaverin.

Tämä Postin verkoston hyödyntäminen uudella tavalla palveluiden toimittamiseen ja tuottamiseen on osa Postin transformaatiota monipuolisemmaksi palveluyhtiöksi. Muutos on luonnollinen, kun katsotaan Postin historiaa palvelemassa paikallisesti, roolia yhteiskunnassa sekä meneillään olevaa kirjepostin digitalisoitumista.

Valinnanvapaus tuo mahdollisuuksia

Kotiin saatavien palvelujen turvaamiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Posti voi olla mukana luomassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja infraa saavuttaa koteja myös erilaisille yrittäjien tuottamille palveluille, kuten jalkahoito- tai kampaamopalveluille. Samalla voimme työllistää paikallisia palveluosaajia. Postin kumppanina esimerkiksi logistiikassa on n. 800 yritystä eri puolilla Suomea. Eri yritykset ovat puolestaan hyödyntäneet Postin verkostoa palveluihinsa jo pitkään.

Sote-uudistus synnyttää sosiaali- ja terveyspalveluihin lisää kilpailua. Lisäksi asiakaskokemus nousee tärkeään rooliin, kun asiakkaan valinnanvapaus kasvaa. Monipuolinen palveluverkosto on asiakkaan etu. Posti on suomalainen valtio-omisteinen yhtiö, jota ei tueta verovaroin, vaan Posti toimii kilpaillussa markkinassa sen ehdoilla. Posti maksoi valtiolle vuodelta 2016 osinkoja 60 milj. euroa.

Tutustu pilottiimme tarkemmin täällä

 

Haluatko kuulla lisää kotipalveluistamme?

  Ota yhteyttä
 

Aiheet: Kotipalvelut

Tilaa päivitykset sähköpostiisi!