Kaikki artikkelit Palaa: Posti.fi
14.7.2017

 

Posti työllistää tänä kesänä noin 2400 kesätyöntekijää erilaisiin tehtäviin ympäri Suomea. Perinteisten lajittelu-, jakelu-, kuljetus- ja myymälätehtävien lisäksi Postin kesätyöntekijöitä sijoittuu myös toimiston puolelle erilaisiin asiantuntija- ja toimihenkilötehtäviin. Esa-Pekka, Petteri, Mari, Minni, Katri, Remu ja Eerika ovat kesätyöntekijöitä, jotka monien muiden tapaan ovat aloittaneet työnsä Helsingin Postintaipaleen pääkonttorilla. Tämä kesätyöporukka on päätynyt työskentelemään erilaisissa tehtävissä kukin omissa tiimeissään ja yksiköissään. Heitä yhdistää korkeakoulutausta ja halu pyrkiä kesätöiden kautta ammatilliseen kasvuun. Hakemuksensa he päätyivät lähettämään Postille erinäisistä syistä. Taustalla vaikutti esimerkiksi kiinnostus toimialaa ja sen muutostilaa kohtaan, positiivinen käsitys työnantajasta, tarjotut mielenkiintoiset työtehtävät, aiemmat myönteiset kokemukset Postista ja mahdollisuudet tähdätä omaa työuraa sopivaan suuntaan.

Postin kesätyöntekijät asiantuntijatehtävissä
Kuvassa kesätyöntekijät: Minni, Mari, Petteri, Remu, Katri, Esa-Pekka ja Eerika

Keitä nämä kesätyöntekijät ovat ja mitä he tekevät työtehtävissään?

Esa-Pekka Nuutinen, 23, Projektityöntekijä Verkkokaupan liiketoimintakonseptit -tiimissä
Opinnot: Management and International Business, 4. vsk, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

”Työskentelen pääasiallisesti kahden isomman projektin parissa, jotka liittyvät toisiinsa. Kesätöitäni leimaa vahvasti Smartpost-konsepti. Olen osaltani auttamassa Smartpost-automaattien lanseeraamiseen liittyvissä tehtävissä sekä Smartpost.fi -sivuston käyttöönotossa. Molemmat tehtävät vaativat osaltaan suuren tietomäärän hallintaa ja paneutumista yksityiskohtiin. Olen kesän aikana päässyt tekemään muun muassa ruokalähetysten lämpötilatestausta ja myynnillisen palvelualustan sisällöntuottamista.”

Petteri Lahtinen, 26, Junior Controller Postipalveluiden taloustiimissä
Opinnot: Taloushallinto- ja rahoitus, 5. vsk, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus

”Teknisesti en ole puhdas kesätyöntekijä, sillä työsuhteeni alkoi Postilla jo lokakuussa 2016, mutta tällä hetkellä sovittu työsuhteen kokonaiskesto on 12 kuukautta. Työni on tukea taloustiimimme Business Controllereita päivittäisessä työssä sekä kuukausittaisessa raportoinnissa. Työssäni pyrin haastamaan ja kehittämään muun muassa raportointiprosesseja ja työkaluja. Työnkuvaani kuuluu myös liiketoiminnan tukeminen, jonka puolelta tuleekin usein ad hoc -analyysejä tehtäväkseni. Työni on hyvin monipuolista ja haastavaa eikä toista samanlaista päivää ole. Tähän asti olen viihtynyt erittäin hyvin Postilla osana talouden organisaatiota.”

Mari Korhonen, 23, Projektitrainee Kasvun ja strategisen myynnin tiimissä Paketti- ja logistiikka palveluissa
Opinnot: Global Management of Innovation and Technology, 5. vsk, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

”Tällä hetkellä olen mukana kolmessa eri projektissa, joissa jokaisessa pääsen oppimaan paljon uutta ja kehittymään monella eri tavalla. Toimin pääasiassa projektien tukena sisäisen raportoinnin laatimisessa, asiakasmateriaalin valmistelun apuna, sekä datan jäsentelyn tai markkina-analyysien parissa. Työni on siis vaihtelevaa ja äärimmäisen mielenkiintoista!”

Minni Hurme, 23, Recruitment Assistant Rekrytiimissä
Opinnot: Henkilöstöjohtaminen, 5. vsk, Vaasan yliopisto

”Osana HR:n rekrytiimiä olen mukana vastaamassa Postin rekrytointien toteuttamisesta. Tehtävässäni olen päässyt tekemään yhteistyötä Postin tuotanto-organisaation, liiketoimintojen ja pääkonttorin esimiesten kanssa ja hoitamaan rekrytointeihin liittyviä päivittäisiä tehtäviä. Vastuualueeni liittyvät myös rekrytointien kehittämiseen, työnantajamielikuvan tutkimiseen ja somen sisällöntuotantoon. Olen esimerkiksi päässyt tuottamaan rekrytointeja tukevia päivityksiä ja tutkimuksia sekä kirjallisia ja visuaalisia julkaisuja.”

Katri Veijalainen, 22, Projektityöntekijä Palvelutuotteet-tiimissä
Opinnot: Information and Service Management, 5. vsk, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

”Työskentelen Palvelutuotteet-tiimissä, joka on osa Paketti- ja logistiikkapalveluiden liiketoimintaryhmän Toimitusketjuratkaisut-yksikköä. Toistaiseksi olen kesän aikana työstänyt tiimini toimintaan liittyvää palvelukuvausta. Vastaan myös erään järjestelmän käyttöohjeen kirjoittamisesta.”

Remu Ollinen, 23, Kesäharjoittelija Hankinnan kehitysyksikössä
Opinnot: Talousjohtaminen, 3. vsk, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

”Työni pyörii pääosin uuden hankintaportaalin ympärillä. Lyhyesti sanottuna työskentelen hankintaportaalista löytyvän toimittaja-, kilpailutus- ja sopimussisällön parissa ja samalla avustan hankintakategorioita erilaisissa hankintaportaaliin liittyvissä asioissa. Toimittajakannan päivittäminen ja ylläpito hankintaportaalissa on iso osa työstäni ja siinä riittää tehtävää, kun on kyse tuhansista Postin toimittajista.”

Eerika Niklander, 23, Kesäharjoittelija Konsernirahoituksessa
Opinnot: Rahoitus, 5. vsk, Vaasan yliopisto

"Työskentelen konsernin rahoitustoiminnoissa ja päätehtäviini kuuluvat konsernin päivittäinen kassanhallinta ja pankkitilien saldojen seuranta sekä maksujen toteutus. Lisäksi seuraan likviditeettiennusteiden toteutumista sekä avustan kuukausiraportoinnissa ja muissa vaihtelevissa projekteissa." 

Mielekkäästä kesätyöstä tukea opintoihin ja uraan

Kaikkien seitsemän mielestä työskentely Postilla on ollut mielekästä ja opettavaista. Kukin on oppinut omien vastuualueidensa yksityiskohtia. Työtehtävien koetaan tukevan pääaineopintoja ja mahdollisia tulevia työtehtäviäkin. Töiden nähdään tuovan lisää syvyyttä opintojen oheen. ”Yliopisto-opinnoista on monesti käytäntö melko kaukana, joten on ollut hyvä saada vähän kosketusta reaalimaailmaankin”, Katri kertoo.

Erityisen mukavaa kesätyöntekijöistä on ollut töihin sisältyvä itsenäisyys ja vastuun saaminen. Esa-Pekka toteaakin: ”Ehdottomasti mukavinta työskentelyssä Postilla on ollut vastuun saaminen ja sen mukanaan tuoma ammatillinen kasvu.” Muutkin kiittelevät sitä, kuinka kesätyöntekijöiden omaan panokseen luotetaan. ”On ollut todella palkitsevaa huomata, miten omalla työpanoksellani on merkitystä. Olen saanut paljon vastuuta ja omia projekteja, joita vien parhaaksi näkemääni suuntaan”, Minni mainitsee.

Kun puhutaan työn mielekkyydestä, tuntuu kesätyöntekijöiden kanta olevan keskenään samansuuntainen. ”Mielekästä työskentelyssä on ollut kivat työkaverit ja hyvä työilmapiiri, joten töihin on aina mukava tulla! Lisäksi on ollut hauska tutustua muihin kesätyöntekijöihin ja sen kautta kuulla myös, mitä muissa Postin toiminnoissa tehdään”, Eerika sanoo. Remukin näkee työilmapiirin mielekkäänä: ”Minut otettiin lämpimästi mukaan porukan ’kuopukseksi’ ja päivät suorastaan lentävät hyvän huumorin siivittämänä.”

Kesätyökausi on vielä kesken, joten uuttakin ehtii oppia. ”Odotan loppukesältä vielä paljon uuden oppimista ja tietojen syventämistä entisestään”, Mari kertoo. Parhainta Postilla työskentelyssä on ehkä se, kuinka työskentely tarjoaa kummallekin osapuolelle lisäarvoa - Postille avun loma-aikojen vastuutehtäviin ja kesätyöntekijöille hyvän kokemuksen ja ammatillisen kasvualustan. ”Yrityksenä Posti pystyy tarjoamaan minulle ympäristön, jossa voin kehittyä ammatillisesti”, Petteri toteaakin.

Kesätyöntekijät Postilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posti on tänäkin vuonna mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa sitoutuen noudattamaan vastuullisen kesätyön periaatteita

Tule meille töihin

 
Tutustu Postin avoimiin työpaikkoihin. Tutustu työmahdollisuuksiin
 

Aiheet: Pinnalla

Tilaa päivitykset sähköpostiisi!