Kaikki artikkelit Palaa: Posti.fi
28.5.2019

Postinen on kasvanut yritysten suosimaksi ja kuluttajien pitämäksi printtimediaksi, joka huomataan ja jota luetaan. Tutkimme Postisen toimivuutta ja huomioarvoa säännöllisesti ja kehitämme sitä kuluttajien toiveiden mukaisesti.

Neljä vuotta sitten lanseerasimme Postisen, josta on lyhyessä ajassa kasvanut Suomen kattavin printtimedia. Kaksi kertaa viikossa ilmestyvä Postinen tavoittaa yhden päivän aikana 3,3 miljoonaa suomalaista, ja kotiin vietävistä mainoksista Postisen tavoittavuus onkin omassa luokassaan. Postiseen painetut ja sen välissä jaettavat mainokset huomataan, niihin tutustutaan ja suhtaudutaan hyvin.

Mainosten määrä Postisen välissä on jatkanut kasvuaan, ja huhtikuun lopussa teimme päiväkohtaisen volyymiennätyksen Postisen välissä olleiden mainosten määrässä. Huhtikuussa saimme myös uusimman huomioarvotutkimuksen tulokset, joista selviää, miten Postinen menestyy printtimediana.

Mainokset huomataan ja niihin tutustutaan

Jos mainosta ei edes huomioida, sen sisällöllä ja laadulla ei ole mitään merkitystä. Mainoksen huomioarvo on siksi yksi tärkeimmistä mainonnan onnistumisen mittareista. Uusimman tutkimuksemme mukaan 79 prosenttia mainoskiellottomista 18–79-vuotiaista huomasi saaneensa Postisen.

Lähes sama määrä Postisen huomanneista (73 %) myös tutustui Postiseen, eli selasi lehteä ja sen välissä olevia mainoksia. Kiinnostavasti Postisen välissä tulevien mainosten huomioarvot (51–75 %) olivat hyvin lähellä Postisen lukuja. Lukijat siis ilmoittivat huomanneensa hyvin printtimediamme lisäksi asiakkaidemme omat mainossisällöt.

Postisen välissä jaettavien mainosten nettomuistaminen (spontaani muistaminen tai autettu muistaminen) oli erinomainen (keskiarvo 64 %), ja myös Postiseen painetut mainokset muistettiin hyvin (keskiarvo 42 %).

Odotettu printtimedia, johon suhtaudutaan hyvin

Osoitteeton suoramainonta, kuten Postinen, on useissa tutkimuksissa osoittautunut parhaaksi vaihtoehdoksi, kun on mitattu spontaania muistamista eli sitä, mitä mainonnasta on aidosti jäänyt mieleen.

Osoitteeton suoramainonnan teho perustuu osittain siihen, että mainos elää kotona jopa hyvinkin pitkään: mainokset ovat hypisteltävissä, niitä käsitellään useita kertoja eivätkä ne postilaatikkoon tulevana kilpaile ruuhkautuneissa digikanavissa muiden mainosten ja viestien kanssa.

Tälle on tietysti edellytyksenä se, ettei mainosta heitetä heti roskiin. Huhtikuun huomioarvotutkimuksessa Postinen menestyi tässä suhteessa erinomaisesti.

Postinen on asiakkaiden keskuudessa suosittu ja odotettu media. Yli 80 prosenttia vastaajista suhtautuu Postiseen hyvin tai neutraalisti. Positiivisesta jatkuvuudesta kertoo se, että Postisen suosio on pysynyt alusta asti samalla hyvällä tasolla, nyt siis jo neljän vuoden ajan.

 

Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä on käytetty sähköposti-informoitua internetkyselyä. Tutkimuksen otos, 300 vastaajaa on muodostettu valtakunnallisesti edustavasta IRONet -paneelista. Haastattelut tehtiin IRONet-järjestelmällä 17.–18.4.2019. Tutkimukseen hyväksyttiin vastaajaksi  18–79 -vuotiaat suomalaiset, joilla ei ole postilaatikossa mainoskieltoa ja jotka olivat saaneet kyseessä olevan Postisen jakelupäivän postin ennen kyselyyn vastaamista. Vastausaineisto on painotettu iän ja sukupuolen mukaan vastaamaan väestöä. 

Lataa huomioarvotutkimuksen tulokset

  Lue lisää
 

Aiheet: Markkinointi ja data

Tilaa päivitykset sähköpostiisi!